Müügitingimused

 
  1. ÜLDSÄTTED

1.1.  Käesolevad Slept e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad Slept e-poest ostmisel internetiaadressilt http://www.slept.ee. Kauba müüja on United Beds OÜ (edaspidi: müüja), aadress Hansu tn 6-13 Tallinn 13523, registrikood 14855165, e-posti aadress info@slept.ee. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel Slept e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2.  Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://www.slept.ee/muugitingimused/. Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.
1.3.  Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.
1.4.  Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

  1. TELLIMUSE ESITAMINE

2.1.  Tellimusi saab Slept e-poes esitada anonüümse kliendina.
2.2.  Klient valib e-poest välja soovitud kaubad ja edastab tellimuse.
2.3.  Klient valib tellimuse üleandmise koha.
2.4.  Klient edastab tellimuse ja tasub kauba eest müüja poolt saadetud ettemaksuarve alusel. Klient kontrollib enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.
2.5.  Tellimuse ja makse toote kättesaamise kohta saadab müüja kliendile e-kirjaga kinnituse ja arve.
2.6. Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (nt E−R 9.00−17.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.
2.7.  Müüja ja kliendi vahel jõustub müügileping alates kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest Müüja arvelduskontole.
2.8. Kaupade eest, mida ei õnnestu komplekteerida, maksab Müüja kliendile raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul.

  1. KAUBA HIND, MAKSEVÕIMALUSED

3.1.  Kõik Slept e-poes müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ning sisaldavad 20%-list käibemaksu.
3.2.  Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kauba müügihinna ning kohaletoimetamise tasu täies ulatuses. Tasumine toimub väljaspool e-poodi arve alusel.
3.3.   Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.
3.4. E-pood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi.

  1. KOHALE TOIMETAMISE TINGIMUSED

4.1    Kaupa saab tellida kliendi poolt näidatud aadressile kullerteenust kasutades.
4.1.1. Kauba hinnale lisandub kohaletoimetamise tasu, kui ei ole märgitud teisiti.
4.1.2. Klient peab tagama kokkulepitud ajal ja aadressil kauba vastuvõtmise. Juhul kui klient ei ole kauba saabumise hetkel kättesaadav, teeb kuller ühe täiendava katse kaupa kätte toimetada. Kui mõlemad katsed kaupa kliendile üle anda ebaõnnestuvad, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud ning tagastab kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.
4.2.  Kauba kontroll
4.2.1. Kauba kättesaamisel kohustub klient avama tootepakendi ettevaatlikult, pakendit ja tooteid kahjustamata. Juhul kui klient on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehk tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on müüjal õigus kaupade tagastamisel nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Juhul, kui tootepakendit ei saa rikkumata/lõhkumata avada, ei vastuta klient rikutud pakendi eest.
4.2.2. Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust aadressil info@slept.ee.
4.2.3. Müüja vastutab kliendi poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle kliendile.

  1. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

5.1.  Müüja kasutab kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja andmeid sooritatud ostude kohta kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ulatuses, mis on vajalik kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks. Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a posti- või kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik kauba kliendile kättetoimetamiseks.
5.2. Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
5.3. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui klient on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku slept.ee veebilehel.
5.4.  Müüjal puudub internetipanga vahendusel kauba eest tasumisel juurdepääs kliendi pangaandmetele.

  1. KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED

6.1.  Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba.
6.2.  Kauba tagastamiseks peab klient täitma taganemisavalduse (allalaaditav kodulehelt tagasiside leheküljelt).
6.3.  Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest.
6.4.  Klient võib kasutada lepingust taganemise õigust, kui kaup on kasutamata (kauba sobivust võib proovida ja tutvumise eesmärgil kasutada) ja rikkumata. Soovitame kliendil kõik kaubad, mida ta soovitab tagastada, saata tagasi või kohale toimetada ühe korraga. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient. Soovitame tagastada kaubad originaal-transpordipakendis.
6.5.  Tagastus aktsepteeritakse ainult koos täidetud taganemisavaldusega.
6.6.  Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest müüjale. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.
6.7.  Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on müüjal õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

  1. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

7.1.  Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates kauba kliendile üleandmisest. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.
7.2.  Kliendil on soovitatav esitada pretensioon e-posti teel aadressile info@slept.ee või kirjalikult postiga United Beds OÜ Hansu tn 6-13 Tallinn 13523 või kasutades tagasiside ankeeti kodulehel. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.
7.3.  Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
7.4.  Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.
7.5.  Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Rahukohtu 2 Tallinn 10130, http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Rahukohtu 2 Tallinn 10130, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

Liitu uudiskirjaga

Liitu Slepti uudiskirjaga ja ole esimene, kes kuuleb parimatest pakkumistest.